โค้ก-หาดทิพย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ปี4” รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


โค้ก-หาดทิพย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ปี4” รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

             นายอำพล พงศ์สวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และ ผู้ปกครอง ร่วมงานประกาศผลรางวัล และปิดค่ายกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการประกวดวาดภาพ แม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีเยาวชน ผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 47 คน จากสถาบันการศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9             “อัคราภิรักษศิลปิน” พระผู้ทรงรักษาศิลปะแห่งแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์ความเป็นไทย” ผู้ชนะรับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 50,000 บาท ซึ่งจัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่    สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

            คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เด็กๆ อายุ 10-15 ปี กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกฏระเบียบในโลกของความเป็นจริง ก่อเกิดอารมณ์ ความรู้สึก ถ้าเราคิดในทางสร้างสรรค์ ก็จะเป็นประโยชน์ เหมือนกับการประกวดในวันนี้ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันเป็นหลัก  แต่สิ่งที่เด็กๆจะได้รับ ก็คือการได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายศิลปะ ระยะเวลา 3 วัน 2   คืน และกิจกรรมทัศนศึกษา เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา เพื่อเสริมไอเดีย และกลับมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง พร้อมเติมเต็มความรู้ วิทยากรพิเศษ อ.ดำรงค์ ชีวะสาโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษด้านศิลปะลายไทย เรียนรู้เทคนิคพิเศษ การเขียนลายเส้น การเขียนสีซ็อคและการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดย ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร อาจารย์ประจำวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี

             ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า การทำงานศิลปะ มีลักษะ 2 อย่าง คือการเขียนรูป ซึ่งเป็นเรื่องของการโชว์ทักษะฝีมือเพียงอย่างเดียว เขียนรูปได้เหมือน แสดงว่าเราเก่ง ใครที่ไม่เหมือน อาจจะด้อยลงไปตามลำดับ แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำงานสร้างสรรค์ นอกจากฝีมือทักษะที่เรามีแล้ว เราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการรวมไปถึง การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาประกอบ มากกว่าการที่เราใช้สีเพียงอย่างเดียว สำหรับผลงานการประกวดครั้งนี้ จะมีความโดดเด่นพิเศษต่างจากทุกปี                 ที่ผ่านมา เราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สื่อวัสดุอย่างเต็มที่ในการทำงาน สำคัญมากคือ ถ้าเราไปจำกัดสื่อวัสดุเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดมาทำงาน แรงบรรดาลใจความสมบูรณ์ของงานมันจะไม่เกิดขึ้น

              ด.ญ.ลดาวัลย์ มนตรี (น้องนิหน่า) ผู้ชนะการประกวดวาดภาพระดับมั้ธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า  ตลอด 3 วัน ในค่ายหนูรู้สึกมีความสุข ประทับใจ ตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมกิจกรรม หนูได้เห็นถึงวัฒธรรมของภาคใต้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยรู้ว่ามี ก็เป็นการปลูกจิตสำนึกของเรา ให้สำนึกว่าเราเกิดที่ภาคใต้ เป็นคนใต้ และควรจะรักษาวัฒนธรรมสืบต่อไป เทคนิคจากอาจารย์ 3 ท่าน ที่มาให้ความรู้ มีประโยชน์กับหนูมากๆ ถึงไม่ได้ใช้ในรูปที่ประกวดก็ได้ใช้ในภาพต่อๆไป สำหรับภาพที่หนูวาดชื่อว่า “ผ้าทอของแม่” ที่วาดภาพนี้ก็เพราะยายชอบใส่ เลยอยากจะรู้ว่าเค้าทำยังไง ทำจากอะไร มีความสำคัญยังไง เลยหาข้อมูล แล้วมาใส่ลงภาพนี้ หนูก็อยากให้ หาดทิพย์ จัดอีกในปีต่อๆ ไป หนูสัญญาว่าจะมาอีก และก็ขอบคุณ ค่ายนี้ดีมากๆ อยาเชิญชวนให้พี่ๆ น้องๆมาประกวดกันเยอะๆนะคะ

             ด้าน ด.ช.เก้าแทก พิวซอ  (นักเรียนสัญชาติพม่า) กล่าวถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่ประเทศไทย มากว่า 10 ปี แม้ไม่ใช่คนไทยแต่รับรู้และทราบซึ้งใจในพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทำให้กับคนไทย ผมจึงถ่ายความประทับใจ ลงในภาพวาดของผมครับ  

รางวัลระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่       ด.ญ.ซูซานน่า กอฮิง                              จาก โรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท      

ได้แก่       ด.ญมนฑิตา จันสน                                จาก โรงเรียน บ้านนาทวี จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่       ด.ช.ธาม จุลรัตน์ ชั้นป.5                        จาก โรงเรียน บ้านาทวี จ.สงขลา     

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่

  1. ด.ช.เก้าแทก พิวซอ จาก โรงเรียน เทศบาลวัดอุปนันทาราม จ.ระนอง
  2. ด.ช.นิซอฟรอน เจะโด จาก โรงเรียน ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
  3. ด.ญ.นุรุลฟาราเดีย มะมิง จาก โรงเรียน ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
  4. ด.ญ.สิริรัช รัตตามณี จาก โรงเรียน ตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง

      5.ด.ช.ธุรววิช ชูสังข์       จาก โรงเรียน เทศบาล3 วัดศาลาหัวยาง จ.สงขลา

รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่       ด.ญ.ลดาวัลย์ มนตรี                             จาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท      

ได้แก่       ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธิ์                    จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่       น.ส.ชัชดาพร ทองบุญ                           จาก โรงเรียน เทศบาลเมืองป่าตอง บ้านใสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต

รางวัลชมเชย 5 รางวัล  รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่
1. ด.ช.ชินกร การถาง                            จาก โรงเรียนบ้านใสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต
2. น.ส.ชนาธินาถ ถาวงษ์กลาง            จาก โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา
3. ด.ญ.เกียรติสุดา ตันทกิจวัฒนะ       จาก โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
4. ด.ช.สรวิชญ์ วงค์คลัง                        จาก โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง
5. น.ส.ภักดิ์ณิพิชญ์ คล้ายเกล้า           จาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โค้ก-หาดทิพย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ปี4” รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9