มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life

เมื่อ: จันทร์, พ.ย., 2018

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life

              มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life
“วิ่งด้วยใจ..ให้ด้วยรัก…เพื่อวชิรพยาบาล” ในวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้อ เครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับวชิรพยาบาล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ มูลนิธิวชิรพยาบาล ชั้น 1
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-244-3846

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life