“มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” แถลงข่าวเตรียมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง”


“มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” แถลงข่าวเตรียมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง”

           สงขลา – เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง , ดร.ทวนธง ครุฆจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ , ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ฯลฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง” ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้ที่สนใจ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

            นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า โครงการ “ชุมชน OTOP นวัตวิถี” เป็นนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป ซึ่งทางจังหวัดพัทลุง ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 138,934,000 บาท ในการดำเนินโครงการพื้นที่ 52 ชุมชน เป้าหมายหลัก และใน 115 ชุมชนเครือข่าย ครอบคลุมในพื้นที่ 11 อำเภอ

            สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจในมหัศจรรย์แห่งพัทลุง โดยมีการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง มีสำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทางพุทธาคมและไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดทางภาคใต้ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายาก คือ “สมเสร็จ” อีกด้วย โดยในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด อาทิ วัดบางเขียน ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น , บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็นเขาชัยสน , ล่องแก่งป่าพะยอม , ทะเลน้อย , สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา , ภูเขาอกทะลุ , น้ำตกไพรวัลย์ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองพัทลุง , เกาะสี่ เกาะห้า , หาดแสนสุขลำปำ , วังเก่าเจ้าเมืองพัทลุง , วัดถ้ำคูหาสวรรค์ , นาโปแก , ปากประ “ อัศจรรย์แห่งแสง แหล่งยกยอ” , ตลาดใต้โหนด , ป่าไผ่สร้างสุข ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าของฝากอีกมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และเสื่อกระจูด ได้แก่ โคมไฟ , ทัพพีตักข้าว , กระเป๋าสาน , หมวก , รองเท้า , เสื่อ , กล่องใส่ทิชชู่ ฯลฯ สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหาร ขนมต่าง ๆ เช่น ข้าวสังข์หยด , ปลาดุกร้า , กาละแม ฯลฯ

            สำหรับการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการนำเสนอผลความสำเร็จการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชน ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนมาดำเนินการในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกระจายรายได้สู่ทุกคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” แถลงข่าวเตรียมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง”