ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้และคณะ พร้อมด้วยผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้และคณะ พร้อมด้วยผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                     วันนี้ (24 ต.ค.61)นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ /คณะผู้บริหารฯ    พร้อมด้วยนายประเสริฐ รูปแกะ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมเยียนและติดตามผลการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น การบริการวางระบบเครือข่าย,ระบบสารสนเทศและบริการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ให้    ก้บทางมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้และคณะ พร้อมด้วยผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์