ผอ.โรงไฟฟ้าจะนะ และคณะเข้าพบ ผอ.การท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อ: ศุกร์, ต.ค., 2018

ผอ.โรงไฟฟ้าจะนะ และคณะเข้าพบ ผอ.การท่าอากาศยานหาดใหญ่

               วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยนายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เข้าพบนายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ สำนักงานการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในการติดต่อประสานงานต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผอ.โรงไฟฟ้าจะนะ และคณะเข้าพบ ผอ.การท่าอากาศยานหาดใหญ่