ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะพร้อมคณะ ถวายภัตตาหารและสังฆทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเชิงคีรี


ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะพร้อมคณะ ถวายภัตตาหารและสังฆทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเชิงคีรี

 

              

            วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกันถวายภัตตาหารและสังฆทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเชิงคีรี ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะพร้อมคณะ ถวายภัตตาหารและสังฆทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเชิงคีรี