แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุปธานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

เมื่อ: จันทร์, ต.ค., 2018

แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุปธานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.50 น. ที่ วัด เทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) หมู่ที่5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4     เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพิธีการทำบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งภายในงานมีพี่น้องพุทธศาสนิกชน, เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ต่างช่วยกันจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อเลี้ยงพระสงฆ์ และแจกจ่ายแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข และความสามัคคี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์  อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ

          วัดเทพนิมิตเดิมชื่อวัดบ้านกลาง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปะนาเระ โดยระยะเวลาการสร้างวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏแน่ชัด อุโบสถหลังปัจจุบันนี้สร้างขึ้นราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพ่อท่านศรีแก้ว ต่อมาพ่อท่านศรีแก้วมรณภาพ พระอาจารย์หัวมวย กับอาจารย์จุ้ยช่วยกันสร้างต่อ แต่ท่านทั้งสองออกธุดงค์เสียก่อน พระอธิการสุกจึงรับดำเนินต่อมาจนแล้วเสร็จ โดยให้นายจันทร์ มาเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ  ซึ่งเขียนด้วยสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติทศชาติชาดก และภาพในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีจารึกประกอบภาพกิจกรรมตอน 1 ระบุว่า “จารึกไว้เมื่อ  จุลศักราช 1225 ปีกุนเบญจศก” (พ.ศ 2406) ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน     วัดเทพนิมิต ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544

________________________________________________________________________


       


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุปธานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี