จังหวัดสงขลา แถลงข่าวมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โชว์สินค้าเด่น 39 หมู่บ้าน พร้อมมุ่งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


จังหวัดสงขลา แถลงข่าวมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โชว์สินค้าเด่น 39 หมู่บ้าน พร้อมมุ่งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (3 ต.ค. 61) ที่โรงสีแดง (หับโห้หิ้น)  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดสงขลา, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, ผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

 

                     นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชนกระจายรายได้ให้ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ดีดึงคนให้เข้ามาใช้จ่ายในบ้านที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการชุมชนพร้อมสร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยแต่ละชุมชนเป็น “แอ่งเล็ก” ที่มีเสน่ห์เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา “เช็คอิน” ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ  39หมู่บ้าน 390 ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละชุมชนพร้อมจะเผยแพร่อัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของชุมชนออกสู่สายตานักท่องเที่ยว

 

                      สำหรับการดำเนินงานและกิจกรรม มหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำลองหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 250 บูธ, การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, การจัดนิทรรศการคุณค่าผ้าสงขลา, การประกวดเมนูอาหารท้องถิ่น, การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน, การแสดงผลงานและความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี, กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โชว์สินค้าเด่น 39 หมู่บ้าน พร้อมมุ่งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน