แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน


แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน

          วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียน ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา รับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องจากตัวแทนชาวไทยพุทธในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

 

        โดยระหว่างการพูดคุย ตัวแทนประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้นำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยพุทธเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด และในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน, การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิด, การดูแลวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กับภาครัฐให้มากขึ้น และภายหลังจากการพูดคุย ได้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นเอกสาร ส่งมอบให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

        นายวารินทร์ สุคนธชาติ ตัวแทน ประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณ พลโท พรศักดิ์
พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เห็นความสำคัญของชาวไทยพุทธในพื้นที่ และลงพื้นที่มาพบปะเยี่ยมเยียนแบบจับเข่าคุยกัน ทำให้ตนเองรู้สึกมั่นใจในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐมากขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้แม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันทำงาน เพื่อคืนความสันติสุข ให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน