ชาวไทยพุทธปัตตานี พร้อมสนับสนุนแม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหาไฟใต้


ชาวไทยพุทธปัตตานี พร้อมสนับสนุนแม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหาไฟใต้

 

         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.15 น. ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี           พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกว่า 400 คน พร้อมด้วยส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงปัญหาข้อขัดข้องจากตัวแทนชาวไทยพุทธในพื้นที่ สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกศาสนา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปลอดภัยและมีความสุข

 

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชน ที่มาต้อนรับเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า พร้อมจัดการกับทุกปัญหา   เพื่อนำสันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อม  ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 37 อำเภอ ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงความพร้อม  ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งการมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เหตุผลสำคัญก็คือการมาขอการสนับสนุนและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต่างยกมือให้การสนับสนุนและพร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันกับแม่ทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานทุกภาคส่วน

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ชาวไทยพุทธปัตตานี พร้อมสนับสนุนแม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหาไฟใต้