ม.วลัยลัษณ์ จัดบรรยายพิเศษ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0″

เมื่อ: จันทร์, ต.ค., 2018

ม.วลัยลัษณ์ จัดบรรยายพิเศษ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0″

 

 

บรรยายพิเศษ : นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0” แก่นักศึกษา 5 สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ เนื่องในงานวันมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.วลัยลัษณ์ จัดบรรยายพิเศษ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0″