งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอสะบ้าย้อย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอสะบ้าย้อย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

           วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา   นายประยูรศักดิ์​ สุวรรณวงศ์​  นายอำเภอสะบ้าย้อย   พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนได้  ร่วมเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา  ตามที่จังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้อำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนบ้านนา – ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของการมีถ้ำที่สวยงาม บ่อน้ำร้อนที่ชวนสัมผัส และ สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เลือกซื้อ อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ข้าวอินทรีย์ เครื่องแกง ส้มแขก ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกและที่สำคัญ สะบ้าย้อยเป็นเมืองแห่งผลไม้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อำเภอสะบ้าย้อยจึงได้จัดให้มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอสะบ้าย้อยในครั้งนี้ขึ้น  ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 รวม 3 วัน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย และจุดที่ 2 ณ บริเวณชุมชนบ้านนา – ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก

1.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 20 รายและอาหารชวนชิม จำนวน 10 ราย

2.การแสดงศิลปวัฒนธรรมอำเภอสะบ้าย้อย

3.การประกวดและแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้าน และการรับประทานผลไม้

4.กิจกรรมนำเที่ยวชุมชนบ้านนา – ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง

                   ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำบุฟเฟ่ต์สวนผลไม้ทานฟรีตลอดทั้งวัน การบรรยายเรื่องการปลูก การดูแลรักษาสวนผลไม้และนำชมสวนผลไม้ ตลอดจนการปั่นจักรยานชม ถ้ำตลอด – บ้อน้ำร้อน – ถ้ำคอก เป้าหมายของการจัดงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,500 คน ทำให้ชุมชนบ้านนา – ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง และอำเภอสะบ้าย้อย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสและเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและยังมีการมอบโล่ให้กับแม่ดีเด่นประจำปี่ 2561

       

                   นอกจากนั้นไฮไลน์ในงาน จัดให้มีการประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน ประกอบด้วย บ้านสะบ้าย้อย ,บ้านบ่อทอง , บ้านบาโหย , บ้านจะแหน , บ้านเขาแดง , บ้านธารคีรี , บ้านเปียน , บ้านโหนด , บ้านนา , บ้านถ้ำตลอด ซึ่งตำบลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการทำอาหาร ได้แก่ ตำบลเขาแดง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากนายอำเภอสะบ้าย้อย

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอสะบ้าย้อย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี