ขอเชิญร่วมปั่นปันบุญ การกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เชียงใหม่-หาดใหญ่

เมื่อ: ศุกร์, ก.ย., 2018

ขอเชิญร่วมปั่นปันบุญ การกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เชียงใหม่-หาดใหญ่

เนื่องด้วยกลุ่ม ปั่นปันบุญ ซึ่งประกอบด้วย นักปั่นจักรยานจิตสาธารณะทั่วประเทศ และมูลนิธิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นการกุศล ภายใต้ชื่อ “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตุ จากอุบัติเหตุกระดูกสันหลัง โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นการ ปั่นจักรยานทางไกล จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2561 และ นักปั่นทุกคันต้องติดพุ่มผ้าป่า เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศล ตลอดเส้นทางระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร

1.หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลประจำภาคใต้ตอนล่าง ดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ ทำให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องรับภาระการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นทุกปี งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนจึงไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการรักษาที่สะดวก และมีระดับมาตรฐานการดูแลรักษาที่สูงขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ภาวะกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture)จากภาวะกระดูกพรุนทวีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยกระดูกสันหลัง และสะโพกหักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อหารายได้ ร่วมสมทบทุนการสร้างศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เน้นการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศไทย โดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบอกบุญ และรับอาสาเป็นสะพานบุญ

อีกทั้งยังมีช่องทางการโอนเงินบริจาคอีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวก โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยเลขที่ 936-029236-2 ในนาม “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)”

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อหานรายได้สมทบทุนจัดตั้งหอผู้ป่วยกระดูกสันหลัง
  • เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
  • กระตุ้นสังคมให้รู้จักการให้ และทำความดี
  • ส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนายกระดับจิตใจให้ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น
 1. 3. สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางปั่นจักรยานทางไกล จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2561 และ นักปั่นทุกคันต้องติดพุ่มผ้าป่า เพื่อบอกบุญ รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศล ตลอดเส้นทางระยะทาง 1,802.2กิโลเมตร

เส้นทางปั่นปันบุญ  เชียงใหม่ –หาดใหญ่                                                       

วันที่ 1 ธค 61 รวมตัว กันที่                                                        

วันที่ 2 ธค 61  เชียงใหม่ – ลำปาง  ระยะทาง 93 กิโล                              

วันที่ 3 ธค 61  ลำปาง-เถิน  ระยะทาง 109 กิโล

วันที่ 4 ธค 61  เถิน-ตาก   ระยะทาง 115 กิโล

วันที่ 5 ธค 61 ตาก-กำแพงเพชร  ระยะทาง 70 กิโล

วันที่  6 ธค 61 กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ระยะทาง 121 กิโล

วันที่ 7 ธค 61 นครสวรรค์-สิงห์บุรี ระยะทาง 101 กิโล

วันที่ 8 ธค 61 สิงห์บุรี – อยุธยา ระยะทาง  71 กิโล

วันที่ 9 ธค 61 อยุธยา- อู่ทอง ระยะทาง 79.5 กิโล

วันที่ 10 ธค 61 อู่ทอง-นครปฐม ระยะทาง 85 กิโล

วันที่ 11 ธค 61 นครปฐม พักขา

วันที่ 12 ธค 61 นครปฐม-เขาย้อย ระยะทาง 83 กิโล

วันที่ 13 ธค 61 เขาย้อย-หัวหิน ระยะทาง 87 กิโล

วันที่ 14 ธค 61 หัวหิน –ประจวบ ระยะทาง 94 กิโล

วันที่ 15 ธค 61 ประจวบ-บางสะพานน้อย ระยะทาง 98 กิโล

วันที่ 16 ธค 61 บางสะพานน้อย ชุมพร ระยะทาง 111 กิโล

วันที่ 17 ธค 61 ชุมพร-หลังสวน ระยะทาง 69 กิโล

วันที่ 18 ธค 61 หลังสวน สุราษฎร์ธานี  ระยะทาง 116 กิโล

วันที่ 19 ธค 61  สุราษฏร์ธานี-สิชล 91 ระยะทาง 91  กิโล

วันที่ 20 ธค 61 สิชล- นครศรีธรรมราช  ระยะทาง 69 กิโล

วันที่ 21 ธค 61 นครศรีธรรมราช – พัทลุง ระยะทาง 108 กิโล

วันที่ 22 ธค 61 พัทลุง-หาดใหญ่ ระยะทาง 96 กิโล

วันที่ 23 ธค 61 หาดใหญ่

 1. 4. กิจกรรม

รับสมัคร จำนวนจำกัด 120 ท่าน

            31 สิงหาคม 2561 ปิดลงทะเบียน

5-10 กย.2561 ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันการสมัครปั่นโดยเงินค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท

เริ่มปั่นจักรยาน จาก เชียงใหม่ ถึง หาดใหญ่ 2-23 ธันวาคม 2561

 1. สิ่งที่นักปั่นจะได้รับ

1.เสื้อปั่น

2.ประกันการเดินทาง

3.อาหารเช้าและอาหารเย็น

4.ตั๋วรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาเย็น 23 ธค.61

 

 1. กฎ กติกามารยาท

1.นักปั่น ที่สมัครเข้ามาปั่นปันบุญ เชียงใหม่-รพ.หาดใหญ่ จะต้องติดป้ายกิจกรรมที่ชัดเจน2/3ด้าน (ด้านข้าง และด้านหน้าหรือด้านหลัง)

2.นักปั่นทุกคันต้องติดพุ่มผ้าป่า ยกเว้นคนที่ไม่สะดวกติดพุ่มผ้าป่าอาจจะเป็นช่างประจำทริป(โดยการพิจารณาของผู้รับผิดชอบทีมช่าง)ต้องมีอุปกรณ์ช่างที่จำเป็นติดไปกับจักรยานได้

 1. นักปั่นจะต้องเคารพ วินัย กฎจราจร โดยเคร่งครัด ไม่ปั่นแซงในที่คับขัน เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆนักปั่นท่านอื่นๆและตัวท่านเอง
 2. นักปั่นจะต้องไม่ปั่นเร็วและรีบเข้าที่พักเร็วเกินไป แบบเห็นแก่ตัว แล้วปั่นเอามันของท่าน เพียงเพื่อแบบมาปั่น ท่องเที่ยว เพราะที่รับสมัครมาเพื่อมาปั่นบอกบุญ.
 3. นักปั่นจะต้องเชื่อฟัง กรรมการฝ่ายจัด และฝ่าย staff ดูแล และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
 4. นักปั่นจะต้องแจ้งชื่อจริง_นามสกุลจริง/ พร้อม แสดงเลขบัตร ปชช.13 หลัก. ให้ฝ่ายกรรมการจัด
 5. นักปั่นจะต้องเป็นคนเอื้ออาทร ต่อเพื่อนนักปั่นด้วยกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว กับเพื่อนนักปั่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 6. นักปั่นเมื่อถึงที่พัก ซึ่งทางผู้จัด/ หรือทางผู้อนุเคราะห์ ซึ่งเรียกได้ว่า (ธรรมมะจัดสรรค์)จะเป็นอาหาร พร้อมที่พัก ท่านสมควรให้เกียรติ รอเพื่อนๆ นักปั่นเข้ามาพร้อมกันแล้วจึงรับประทานอาหารพร้อมกัน
 7. นักปั่น จะต้องรู้จักแบ่งปัน โดยไม่แอบเก็บกักตุนอาหารหรือผลไม้ โดยเด็ดขาด แบบแอบเอาใส่กระเป๋าโดยเพื่อนๆ ไม่ทันได้กิน ถือว่าท่านเห็นแก่ตัว
 8. นักปั่น ที่ตื่นก่อน ตี 4 ห้าม(เด็ดขาด) ก่อให้เกิดส่งเสียงดังรบกวน เพื่อนนักปั่นท่านอื่นๆ เช่นเปิดเสียงเพลง หรือทำกิจกรรมส่วนตัว
 9. นักปั่นจะต้องช่วยกันเก็บทำความสะอาด พื้นที่ พักหรือห้องน้ำ ขยะต้องช่วยกันเก็บทิ้งลงถังขยะ หรือถุงดำให้เรียบร้อย
 10. นักปั่นจะต้องให้ความร่วมมือ ในช่วงเวลา ทางกรรมการฝ่ายจัด / staff. เรียกประชุมเพื่อแนวทางและสรุป ผลการปั่นบอกบุญ
 11. นักปั่นจะต้องปฏิบัติ ตามกฎกติกาโดยเคร่งครัด ” มิฉะนั้นทางกรรมการฝ่ายจัด และstaff ประชุมเห็นพ้อง จะต้องเชิญท่าน ออกจากการปั่น ทันที ถ้าหากท่านยังดื้อรั้น
 12. นักปั่น ที่สมัครเข้ามา จะต้องพร้อมปฏิบัติ ตามกฎ เท่านั้น
 13. เป็นการปั่นทัวร์ริ่ง ต้องขน สัมภาระเอง

การติดต่อสอบถาม

ผู้จัด : ปั่นปันบุญ

ผู้ประสานงาน : ปุณณดา นปภากันตวุฒิ (เจี๊ยบ) 0985149192

แฟนเพจ facebook : https://www.facebook.com/Punpanboon/

ผู้เสนอและเห็นชอบโครงการ 
นายแพทย์ไพโรจน์ วราชิต ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
ผู้อนุมัติโครงการ 
นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
ผู้ประสานงาน 
นาง ปุณณดา นปภากันตวุฒิ 0985149192

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ขอเชิญร่วมปั่นปันบุญ การกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เชียงใหม่-หาดใหญ่