ชาวสงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


ชาวสงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น ที่ ป่าชุมชน ควนเขาวัง หมู่ 2 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า    รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการ ผู้นำศาสนา นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ กว่า 500 คน

          นายยูโส๊ะ ขะเดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู กล่าวว่า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา 12 สิงหาคม 2561  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น  

            ในโอกาสนี้ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพันธุ์ไม้อื่นๆ รวม 500 ต้น บนเนื้อที่ 5 ไร่ ที่เป็นป่าชุมชนควนเขาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้จำนวน 500 ต้น สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ชาวสงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ