พิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์


พิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

              วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  นายพยงค์  อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล และตัวแทนพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ในงานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นโดยโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ โรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์