หาดทิพย์ โรงงานพุนพิน สุราษฎร์ธานี นำทีมภาคีสนับสนุนชุมชน ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ 3 อ. 2 ส.


หาดทิพย์ โรงงานพุนพิน สุราษฎร์ธานี นำทีมภาคีสนับสนุนชุมชน ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ 3 อ. 2 ส.

                    หาดทิพย์ พุนพิน   :  นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพินประธานเปิด โครงการ “ภาคีสนับสนุนชุมชน ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ 3 อ. 2 ส.”รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.หาดทิพย์ (โรงงานพุนพิน)พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อลดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนให้ความรู้ 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์   และ 2 ส. คือ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งโรงงาน หาดทิพย์ พุนพิน เป็นโรงงานนำร่องแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจะขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

หาดทิพย์ โรงงานพุนพิน สุราษฎร์ธานี นำทีมภาคีสนับสนุนชุมชน ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ 3 อ. 2 ส.