กสท เขตใต้ จัดสัมมนา Dvrive Business with Innovation “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม”


กสท เขตใต้ จัดสัมมนา Dvrive Business with Innovation “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม”

             วันนี้ (28 มิ.ย. 61)  ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงาน Drive Business with Innovation “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม” สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ SMEs ได้นำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดเวลาและข้อผิดพลาด พร้อมการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ผู้ประกอบการ ลูกค้า ในพื้นที่เขตใต้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

              Drive Business with Innovation “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง สร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศได้เทียบเท่านานาประเทศ โดยที่ CAT เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่มีองค์ประกอบความพร้อม ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในลักษณะ Solution บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย CAT voice CAT Internet CAT e-business และ CAT mobile (my) โดยลูกค้าสามารถทดลองใช้บริการจริง (Demo) ได้ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นบริการแบบ Bundle Service อีกด้วย

           การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ทราบถึงบริการต่าง ๆ ของ CAT ที่มีอยู่อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศไทยในยุค THAILAND 4.0 และก้าวเข้าสู่โลก IOT ด้วยบริการ CAT เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า และมั่งคงมากขึ้น

         นอกจากนั้นยังได้มีการตอบโจทย์ธุรกิจยุคปัจจุบันด้วย Digital Transformation โดยคุณเฟื่องลดา นางฟ้าไอที อีกด้วย บรรยากาศช่วงท้ายกับกิจกรรม Lucky Draw ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กสท เขตใต้ จัดสัมมนา Dvrive Business with Innovation “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม”