โค้ก-หาดทิพย์ เปิดกำแพงเสริมจินตนาการให้เยาวชน กับ “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน…เพื่อโลกสวย”

เมื่อ: อังคาร, มิ.ย., 2018

โค้ก-หาดทิพย์ เปิดกำแพงเสริมจินตนาการให้เยาวชน กับ “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน…เพื่อโลกสวย”

          

  • เปิดพื้นที่ให้เยาวชนถ่ายทอดผลงานศิลปะและคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนกำแพงลานจอดรถแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในหัวข้อ“โค้ก-หาดทิพย์ กับสิ่งแวดล้อม”
  • เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เยาวชนร่วมกันใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำร่วมกันทำ
  • ส่งเสริมด้านศิลปะ ช่วยพัฒนาด้านสมอง อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ
  • ตามรอย สงขลา…เมืองแห่งศิลปะและการศึกษา

             ณ บมจ.หาดทิพย์  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ; คุณเถกิง กาญจนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน… เพื่อโลกสวย” พร้อมด้วย          นายอดิศักดิ์  รัตนะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คุณพรณีย์  กันทรากร ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, คุณชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส, คุณนิมิตร อินทร์กรด  รองผู้จัดการฝ่าย Sustainability คณะผู้บริหาร บมจ.หาดทิพย์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน 

              คุณนิมิตร อินทร์กรด รองผู้จัดการฝ่าย Sustainability บมจ.หาดทิพย์ กล่าวว่า ตามที่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดย ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล  กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทางด้านศิลปะ จึงจัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะศิลปะเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขประตูสู่การพัฒนาด้านสมอง อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และในโอกาสที่บริษัทฯได้สร้างอาคารลานขนส่งแห่งใหม่ จึงมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่กำแพงให้เด็กๆได้ถ่ายทอดผลงานศิลปะ ใน “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน…เพื่อโลกสวย” โดยให้เยาวชน           ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาถ่ายทอดผลงานศิลปะและคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “โค้ก-หาดทิพย์ กับ สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เยาวชนร่วมกันใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล รักษา พร้อมกับรับความรู้ และเทคนิคการวาดภาพบนฝาผนัง ด้วย สีน้ำ อะครีลิค จาก ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 12 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดเทพชุมชน, รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ,                รร.บ้านคลองหวะ ต.บ้านพรุ, รร.ทวีรัตน์  ต.คอหงส์, รร.บ้านควนลัง มิตรภาพที่ 11 ต.ควนลัง, รร.พะตงวิทยามูลนิธิ,   รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง, รร.วัดนาหม่อม ต.นาหม่อม, และรร.วัดโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2, รร.วัดโพธิ์, รร.มัธยมจิตจัณ พร้อมด้วย ตัวแทนพนักงานและ ลูกหลาน ชาวหาดทิพย์ และถือเป็นการสร้างสีสันและมิติให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาหน้าบริษัทฯได้อีกด้วย

          คุณเถกิง กาญจนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทฯ สานต่อนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ป่า และ น้ำ ซึ่งล่าสุด หาดทิพย์                ได้นำพลังงานสะอาด คือ พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเรา ที่ให้หาดทิพย์ โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก รวมถึง การส่งเสริมให้เยาวชน หันมาร่วมกัน ดูแล ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และหาดทิพย์มั่นใจ ว่ากิจกรรมในวันนี้ จะสร้างประโยชน์ ทั้งตรงและทางอ้อม พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนใน และได้รับความรู้           เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มทักษะการวาดภาพ เพื่อเป็นอีกแรงบรรดาลใจให้สามารถต่อยอดความคิดทางด้านศิลปะได้ในอนาคต

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โค้ก-หาดทิพย์ เปิดกำแพงเสริมจินตนาการให้เยาวชน กับ “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน…เพื่อโลกสวย”