เครือข่ายญาลันนันบารู นับพันร่วมแสดงพลัง รับเดือนรอมฎอน รณรงค์ให้เป็นเดือนแห่งสันติสุขและปลอดยาเสพติด

เมื่อ: ศุกร์, พ.ค., 2018

เครือข่ายญาลันนันบารู นับพันร่วมแสดงพลัง รับเดือนรอมฎอน รณรงค์ให้เป็นเดือนแห่งสันติสุขและปลอดยาเสพติด

          พลตรี ภัทรเดช อวานนท์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการญาลันนันบารู เป็นโครงการที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ           กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เน้นการป้องกัน            ยาเสพติดให้กับเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งในสถาบันศึกษาปอเนาะ ต่อมาได้มีแนวคิดป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป เพิ่มจากกลุ่มเป้าหมายเดิม เรียกว่า ญาลันนันบารูจูเนียร์ รวมแล้วมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกญาลันนันบารูแล้วกว่า 6 หมื่นคน และหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของทุกปี เมื่อใกล้ถึงเดือนรอมฎอน เหล่าสมาชิกชาวญาลันนันบารูจะมารวมตัวกัน เพื่อแสดงพลัง รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมทั้งการปฏิเสธ                 ความรุนแรงทุกรูปแบบ อันเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อีกทั้งยังเชิญชวนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ยึดถือหลักปฏิบัติที่สำคัญของศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน ให้ครบถ้วนและเป็นไปอย่างสมบูรณ์

            อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมรวมพลังในครั้งนี้  นอกจากการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต้อนรับเดือนรอมฎอน ให้เป็นเดือนแห่งความสันติสุขและปลอดยาเสพติดแล้ว กลุ่มเครือข่ายยังได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดยะลา โดยกลุ่มรถมอเตอร์ไซเล็ก ของเครือข่ายญาลันนันบารู ทำความดีต้อนรับเดือนรอมฎอน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เครือข่ายญาลันนันบารู นับพันร่วมแสดงพลัง รับเดือนรอมฎอน รณรงค์ให้เป็นเดือนแห่งสันติสุขและปลอดยาเสพติด