ม.หาดใหญ่ ติดโซล่าร์เซลล์ เล็งอนุรักษ์พลังงาน


ม.หาดใหญ่ ติดโซล่าร์เซลล์ เล็งอนุรักษ์พลังงาน

 

           เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด ในพิธีเซนสัญญาโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อร่วมทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการประหยัดพลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด โดยมีผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อีกทั้งยังเดินชมอาคารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนในการเตรียมการติดตั้งโซล่าร์เซลล์อีกด้วย  นับเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม  โดยทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน การติดโซลาร์เซลล์จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งาน เป็นการช่วยให้แต่ละหน่วยงานนั้นใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐน้อยลงและมาใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นใช้เอง

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่ ติดโซล่าร์เซลล์ เล็งอนุรักษ์พลังงาน