มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ


มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ

มรภ.สงขลา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากจำปาดะ-แป้งสาคู โชว์เวทีมหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดจัดแสดงบูธ รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

                   ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากจำปาดะและแป้งสาคู ผลงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นตามพระราชดำริ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม (Regional Research Expo 2018) ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และบริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิน ผลปรากฏว่าบูธนิทรรศการของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจัดแสดงบูธ รับโล่และเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ มรภ.สงขลา ในการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                  ดร.บรรจง กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัยที่นำไปจัดนิทรรศการในครั้งนี้ อาทิ การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสาคู จำปาดะอย่างยั่งยืน จัดทำโดย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก บราวนี่จากแป้งสาคู โดย ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับจำปาดะลดพลังงานด้วยกะทิธัญพืชและซูคราโลส โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายสังขยาจากแป้งสาคู โดย อ.พรชัย พุทธรักษ์ ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรภ.สงขลา

                  ด้าน ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่าจากความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านการวิจัย และการค้นพบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายด้าน แต่ก็มีผลงานวิจัยหรือการค้นพบจำนวนมากเช่นกัน ที่ยังไม่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง อันเนื่องมาจากขาดช่องทางในการเผยแพร่ หรือการกระจายข่าวไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่ มรภ.สงขลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ