มทภ.4 เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมเตรียมส่งเสริมอาชีพ

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2018

มทภ.4 เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมเตรียมส่งเสริมอาชีพ

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.35 น. ที่ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้าน  ที่พักอาศัยชั่วคราวภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมเตรียมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดหลักสูตรฝึกสอนให้มีอาชีพติดตัว เมื่อต้องออกจากบ้านพักชั่วคราว เช่น การทำเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำหมักชีวภาพ การคัดแยกปลากะตัก การทำมะพร้าวคั่ว การเลี้ยงไก่ระบบอีแวป (EVAP) รวมถึงจัดให้มีการสอนเสริมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาไทย ให้กับบุตรหลานของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและรองรับความเป็นอยู่ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือนในการใช้ชีวิตภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดที่พักอาศัยชั่วคราวจำนวน 30 หลัง มีผู้เข้าร่วมโครงการเข้าพักอาศัยรวม 105 ราย ประกอบด้วยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในชุดที่ 1 จำนวน 94 ราย และชุดที่สองที่ได้รับการตรวจสอบสัญชาติแล้ว จำนวน 11 ราย ภายหลังจากแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแล้ว ยังได้พูดคุยซักถามความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการให้กำลังใจ พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตใหม่ในสังคมต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มทภ.4 เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมเตรียมส่งเสริมอาชีพ