โค้ก-หาดทิพย์ จัดแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุค 4.0

เมื่อ: จันทร์, ก.พ., 2018

    โค้ก-หาดทิพย์ จัดแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุค 4.0

  
 
 
              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ “หาดทิพย์คัพ” ครั้งที่7 ในครั้งนี้ โดยมี นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และนายพลภัคร แก้วชูด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬา
 
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน สังคมผู้สูงอายุได้ก้าวมาสู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นคือ มีความสามารถดูแลตนเองได้ ดำรงชีวิตประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเชื่อมความสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัว และสังคม ต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย และการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในครั้งนี้
             อีกทั้งยังมอบเงินรายได้จากการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 28,000 บาท ให้แก่ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา,รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา และ รร.ศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

    โค้ก-หาดทิพย์ จัดแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุค 4.0