BSC COSMETOLOGY ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ให้น้องผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร


BSC COSMETOLOGY ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ให้น้องผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

                กุมภาพันธ์ 2561: เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY จับมือ HIS&HER PLUS POINT โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจ สร้างรอยยิ้ม พร้อมแบ่งปันกับการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  จัดกิจกรรม CSR ร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนมและของเด็กเล่น มอบให้น้องๆ ผู้ยากไร้และช่วยเหลือครอบครัวในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่ทำต่อเนื่องมาตลอดในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่ร่วมพาลูกค้า His&Her ที่มีความสนใจช่วยเหลือสังคม สร้างความประทับใจร่วมกันกับเด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ณ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
              เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลความเจริญ อยู่ในเขตภูเขาลึก การเดินทางที่แสนลำบาก และยากต่อการเข้าถึง แทบไม่น่าเชื่อว่า ณ ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีอยู่อีกมากมาย ซึ่งคนเมืองเองคงไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะรู้สึกถึงการเข้าถึงและมีส่วนร่วมคงยากจนเกินไป แต่สิ่งเหล่านี้สังคมไม่ควรละเลย หรือเมินเฉยเพราะเด็กๆ เมื่อเติบโตมาจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การพัฒนาชาติยังคงต้องอาศัยเด็กเหล่านี้ สังคมควรเล็งเห็นถึงความสำคัญและการใสใจต่อเด็กผู้ด้อยโอกาส หากผู้ใหญ่และสังคมเรายังปล่อยปะละเลยการดูแล ในอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างยากลำบาก  ซึ่งในปัจจุบันเด็กไทย มีอัตราการการเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามพัฒนาการ และเทคโนโลยีที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  BSC Cosmetology จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและการยื่นมือเข้าช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส  ที่โรงเรียนบ้านเด็กป่า น้องๆ ชาวมอญ ที่อยู่ในส่วนลึกของเขตป่า การเดินทางเข้าไปด้วยความยากลำบาก โดยตลอดทางจะเป็นป่าเขา เป็นทางลูกรังขรุขระ ไม่มีพื้นถนน จึงใช้เวลานานพอสมควรในการเข้าถึง และช่วยเหลือเด็กผู้ด้วยโอกาสและครอบครัวเหล่านั้น 
 
               อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสมาชิก His&Her Plus Point บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “His&Her Plus Point เป็นบัตรสมาชิกสะสมแต้ม และลดราคาในการซื้อสินค้าของบริษัท ไอ.ซี.ซี ลูกค้าสามารถสมัครได้ฟรี ซึ่งเมื่อลูกค้าสมัครบัตรแล้ว เราเองยังมีกิจกรรมดีๆ พาลูกค้าไปเที่ยวฟรี กินฟรีตลอดทั้งปี และในปีนี้เรายังคงทำกิจกรรม CSR ต่อเนื่องมาโดยตลอด และจับมือร่วมกับแบรนด์เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY  ด้วยการพาลูกค้าไปทำกิจกรรมเป็นผู้ให้ ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสและครอบครัวในถิ่นทุรกันดาร เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ารู้สึกอิ่มเอมใจตลอดทั้งกิจกรรม ส่วนในกิจกรรมต่อไปสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hisherpoint.com หรือช่องทาง เฟสบุ๊ก His & Her Plus Point” 
             บุษบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BSC COSMETOLOGY ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมมาโดยตลอด จัดทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน ทั้งเด็ก สตรี คนชรา หรือแม้แต่ผู้ต้องขังหญิง โดยกิจกรรมที่ร่วมมือกับทาง HIS&HER ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมจากลูกค้าของ BSC COSMETOLOGY เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอีกกิจกรรมที่มุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกลความเจริญ มีครอบครัวที่ยากจนมาก ขาดการดูแลทั้งในด้านการศึกษาและโภชนาการต่างๆ  แม้ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมต้องเดินทางเข้าถึงอย่างยากลำบาก แต่ต่างกลับมาพร้อมกับรอยยิ้ม ความรู้สึกที่อิ่มบุญ อิ่มใจ ภูมิใจ มีความสุขกัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เข้าไปในภูเขา นอกจากเราได้เตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนของเล่น ขนมและไอศกรีม ไปมอบให้ถึงมือเด็กๆ เรายังได้เตรียมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อร่วมเล่นเกมกับเด็ก สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะร่วมกันอย่างสนุกสนาน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”
 
            BSC COSMETOLOGY จัดตั้งโครงการ CSR ต่างๆ มากมายช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมตระหนักถึงการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ การมอบโอกาส รอยยิ้ม และมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ที่ต้องการที่พึ่งพา และยังเป็นการคืนประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมอีกครั้ง สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ BSC COSMETOLOGY ได้ทางเฟสบุ๊กที่ www.facebook.com/bscosmetology และเว็บไซต์ www.bsccosmetology.com
 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

BSC COSMETOLOGY ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ให้น้องผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร