บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนใน จ.ชุมพร เพื่อตอบแทนชุมชน


บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนใน จ.ชุมพร เพื่อตอบแทนชุมชน

             วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา โดยมี ท่านเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประทานมอบทุนการศึกษา และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


            ท่านเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 162 ทุน โดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 162 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับต่างๆ ของสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับ บริษัท และในอำเภอต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 และเขต 2โดยมี ท่านเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบในพิธี ทั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธฺได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ดังนี้ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีฐานะครอบครัวสมควรได้รับการช่วยเหลือ และมีความประพฤติดี

 


             นายณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ซีเฟรชฯ เป็นหนึ่งในผู้นําด้านผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง ซึ่งดำเนินงานมามากกว่า 32 ปี ได้อาศัยแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบและบุคคลากรในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และชุมชนด้วยดีตลอดมา บริษัทจึงได้มีนโยบายในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในชุมชนตามกำลังความสามารถและโอกาสที่จะเอื้ออำนวย โดยการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 และปีนี้ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน 162 ทุน เป็นเงิน 350,000 บาท เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป


ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนใน จ.ชุมพร เพื่อตอบแทนชุมชน