ประเมินโรงเรียนพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS)


ประเมินโรงเรียนพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS)

 

               

วันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับนายพนมเทียน เส้งวั่น นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ นางสำลี สถิตย์ภูมิ คณะกรรมการประเมินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) เพื่อรับประเมินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)และโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ที่เข้ารับประเมินฯ

 

 

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประเมินโรงเรียนพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS)