พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองคอหงส์


พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองคอหงส์

                   เนื่องจากสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ในปัจจุบันอยู่ในซอยและมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ผู้บริหารจึงได้จัดหาที่ดินแปลงนี้ไว้สำหรับรองรับการขยายตัวของสำนักงานในอนาคต จวบจนปัจจุบัน คณะผู้บริหารได้พิจารณาเห็นว่าด้วยจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดในการขยายพื้นที่สำนักงาน จึงควรทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงสร้างส่วนราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริหารแก่ประชาชน ณ ที่ดินแปลงนี้ได้จัดหาไว้แล้ว ประกอบกับห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ  1 กิโลเมตร แขวงการทางสงขลากำลังจะก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่วงแหวนตะวันออก ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งความเจริญและเส้นทางคมนาคมสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นความเหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ขึ้น 

                 โดยก่อสร้างเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 14,659 ตารางเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 154,800,000  บาท จากงบประมาณของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับงบประมาณบางส่วนของเทศบาล ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคล จึงได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันนี้ โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์หลังใหม่  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24  ธันวาคม 2560  ณ บริเวณที่ดิน 14 ไร่ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองคอหงส์