กองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน 12 ตำบล ของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวนสนาม

เมื่อ: พฤหัส, ธ.ค., 2017

กองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน 12 ตำบล ของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวนสนาม

 

            วานนี้ (20 ธันวาคม 2560) เวลา 15.00 น. ที่กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก   จังหวัดปัตตานี พลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในพิธีสวนสนามและพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชนของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไพโรจน์  จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, พันเอก หาญพล   เพชรม่วง  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, ส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, พลเรือน ร่วมพิธี  สำหรับการสวนสนามในครั้งนี้ เป็นการจัดกำลังสวนสนามจากสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 12 ตำบล ของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตำบลละ 61 คน รวม 732 คน เดินสวนสนามแสดงศักยภาพความพร้อมและความเข้มแข็งของกองร้อย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีพลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี รับการเคารพ

           ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนาม พลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวชื่นชมการแสดงศักยภาพความพร้อมของกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่มีความเข้มแข็ง     ความสมัครสมานสามัคคี และมีความสามารถ จนเป็นที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในมิติต่างๆเสมอมา ทั้งด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ที่ต้องการบูรณาการงานด้านต่างๆลงไปยังพื้นที่ มีสภาเสริมสร้างสันติสุขตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน   โดยยึดหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  มีการแบ่งมอบภารกิจรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จะต้องใช้หลักปฏิบัติ 3 ข. ในการดำเนินการคือ “คนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชาติเข้าใจ” ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือภาครัฐดูแลความสงบเรียบร้อย ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย”

           นางสุนิศา นุ้ยสามัญ กำนันตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กำลังภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองจิกทุกคน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกคนได้รับการฝึก   มาเป็นอย่างดี และรู้สึกภูมิใจมากที่สุด ที่ในวันนี้ได้ร่วมทำหน้าที่ดูแลพื้นที่อำเภอหนองจิกและประเทศไทย

           ในการนี้ พลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กองร้อยสวนสนามดีเด่น ซึ่งกองร้อยสวนสนามตำบลบ่อทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง, กองร้อยสวนสนามตำบลบางเขา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ กองร้อยสวนสนามตำบลดาโต๊ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง นอกจากนี้        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ยังได้จัดการแสดงการขับขี่จักรยานยนต์ทางยุทธวิธี, การปิดล้อมตรวจค้น, การรบระยะประชิดในสิ่งปลูกสร้าง และการแสดงจากทหารพรานหญิง ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับชมอีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน 12 ตำบล ของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวนสนาม