ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องโรคและภัยสุขภาพ

เมื่อ: พุธ, ธ.ค., 2017

ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเองลดโอกาสเสี่ยงจากโรคฉี่หนู

          ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งอยู่ในช่วงทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาดหาได้ในพื้นที่ สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้มือและเท้าสัมผัสน้ำหรือดิน และป้องกันการถูกทิ่มแทงจากของมีคมและให้รีบทำความสะอาด ชำระร่างกายหลังจากเดินลุยน้ำ   ย่ำโคลน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังบริเวณเทือกสวน ไร่นา สวนปาล์ม โดยเฉพาะแอ่งน้ำเล็กๆ เนื่องจากปริมาณฉี่หนูมีความเข้มข้นสูง ผู้ที่มีบาดแผลหรือรอยถลอกบริเวณเท้า ขาและมือ     จะมีความเสี่ยงสูง

          หากท่านผ่านการลุยน้ำ ย่ำโคลน และมีอาการปวดเมื่อยร่างกายโดยเฉพาะบริเวณน่อง หรือมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง ปัสสาวะสีเข้ม ให้สงสัยว่าป่วยเป็นโรคฉี่หนู มีข้อสงสัยปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องโรคและภัยสุขภาพ