ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดนิทรรศการ เดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ: พฤหัส, ธ.ค., 2017

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดนิทรรศการ เดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               วันที่  4 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2560 โดยมี พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย ข้าราชการ, ผู้บริหารและพสกนิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

               นิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงคุณประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรน้อมได้นำไปปฏิบัติให้มีวิถีชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์, กิจกรรมนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ, การแสดงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ, การสัมภาษณ์บุคคลที่เคยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด และนิทรรศการของสำนักงานชลประทานที่ 16 และ 17

 
 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดนิทรรศการ เดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ