การเผาทำลายกัญชาของกลาง ยาเสพติดให้โทษ


การเผาทำลายกัญชาของกลาง ยาเสพติดให้โทษ

             ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ทำการเผาทำลายของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)จำนวน 5 รายการ รวมน้ำหนัก 3,423 กก. ณ เตาเผาขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายณรงค์ พลละเอียดให้เกียรติมา เป็นประธาน การเผาทำลายของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)

             พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชุมพร ขอขอบคุณนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชกาจังหวัดชุมพ ที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเผาทำลายของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ในวันนี้ 

          ตามคำสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่องปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดบท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยดำเนินการปราบปราม และจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบ และสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ดไผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน และชุมชนทั่วประเทศ และใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุดมิติ พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นให้หน่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ และจังหวัดชุมพรโดยนายณรงค์ พลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พล.ต.อ.สนธิชัย อาวัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ให้หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยเฉพาะด่านพละ ซึ่งเป็นด่านตรวจความมั่นคงรวมทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองบูรณาการในการสกัดกั้น เส้นทางลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้ของประเทศ.

              ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางพ.ศ. 2541 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการทำลาย ข้อ 25 (2) ในการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางในประเภท 4 และประเภท 5 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้ รับผิดชอบซึ่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานทำลายของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าตามคำสั่งจังหวัดชุมพร 2347 / 2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 นายอำเภอปะทิวผู้กำกับการสถานีตำรวจบ้านมาบอัมฤทธิ์และพนักงานสอบสวนทำหน้าที่หัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอัมฤทธิ์ คณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบของกลางทั้งหมดถูกต้องตรงตามบัญชีและได้นำมาเผาทำลายในครั้งนี้เป็นกัญชาที่ตรวจยึดได้ในปี 2558 ถึง 2559 คดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ริบของกลางกัญชาอัดแท่งจำนวนห้ารายการรวมน้ำหนัก 3423 กิโลกรัมและใน วันนี้ ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอัมฤทธิ์และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

             นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเผย ขอขอบคุณ กำลังพล ทุกหน่วยงาน  ทหาร ตำรวจวัด ปกครอง ที่ได้บูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะสามารถสกัดจับและตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่ใหญ่ได้เป็นจำนวนมากขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกนาย ในรอบปีที่ผ่านมาด่านตรวจบ้านพละ ได้บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมากซึ่งได้ปรากฏเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมพิธีเผาทำลายกัญชาของกลางที่ได้จากการตรวจยึดของด่านตรวจบ้านพละในช่วงปี 2558 ถึง 2559 ซึ่งคณะกรรมการที่ผมได้ลงนาม ตามคำสั่งร่วมกันตรวจสอบของกลางทั้งหมดถูกต้องตรงตามบัญชีและเป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ริบของกลางกัญชาอัดแท่งจำนวนห้ารายการรวมน้ำหนัก 3423 กิโลถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินไม่ต่ำกว่า 100 กว่าล้านบาท และกล่าวเน้นย้ำขอขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยทหารตำรวจไว้ปกครองที่บูรณาการร่วมกันขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

การเผาทำลายกัญชาของกลาง ยาเสพติดให้โทษ