“สคร.11 เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพ ที่มากับน้ำท่วม”

เมื่อ: พุธ, พ.ย., 2017

“สคร.11 เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพ ที่มากับน้ำท่วม”

              สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพช่วงหน้าฝน เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม แนะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง รวมทั้งดูแลความสะอาดในบ้าน เพื่อป้องกันแมลงมีพิษกัดต่อย สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรนำยาที่ใช้อยู่เป็นประจำติดตัวด้วย

              แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ขณะนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ขอให้ระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งคาดในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ทำให้กลุ่มผู้ใหญ่มักออกไปหาปลา เก็บผัก ส่วนกลุ่มเด็กมักชวนกันออกไปเล่นน้ำ และเสี่ยงพลัดตกหรือจมน้ำค่อนข้างสูง เพราะระดับน้ำและความแรงของแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่มาก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในเด็ก ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ผู้ใหญ่ออกไปหาปลาหรือประกอบอาชีพให้พกถังแกลลอนพลาสติกเปล่าติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อใช้พยุงตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการป้องกันไฟดูดหรือไฟช็อต ช่วงที่น้ำท่วมควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้าทั้งนอกและในบ้านเพราะอาจโดนไฟฟ้าดูดได้ ส่วนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ที่หนีน้ำท่วม การป้องกันคือดูแลรักษาความสะอาดในบ้าน ไม่วางสิ่งของเกะกะ หรือกองทิ้งใกล้บ้าน

            พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม โรคที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า และโรคตาแดง สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองโดยการดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดปิดสนิท หรือน้ำต้มสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และไม่ถ่ายอุจจาระลงน้ำ ควรถ่ายใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นเพื่อรอการกำจัดหลังน้ำลด ควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนู หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ท หรือใช้รองเท้าถุงพลาสติก และเช็ดเท้าให้แห้งเมื่อขึ้นจากน้ำทุกครั้ง ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย หากมีอาการไข้สูง 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนโรคตาแดงเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา ติดต่อโดยการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง หรือน้ำสกปรกเข้าตา จะเป็นอยู่ประมาณ 5 -14 วัน การป้องกันโรคนี้ ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ไม่คลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“สคร.11 เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพ ที่มากับน้ำท่วม”