โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert

เมื่อ: เสาร์, พ.ย., 2017

โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี มอบประสบการณ์ครั้งสำคัญให้ 8 นักดนตรีคลาสสิคตัวแทนเยาวชนชาวใต้ แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

            ในงานแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณะบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง ผู้อำนวยการฝึกซ้อมวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงความยินดี และแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ ร่วมบรรเลงดนตรี The Royal Celebration Concert กับศิลปินระดับโลก Maestro Johan de Meij และเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนตัวอย่างให้พี่น้องชาวใต้ได้รับทราบ

       โดย คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (บมจ.หาดทิพย์) กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณคณะดุริยางคศ่สตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้เกียรติ บมจ.หาดทิพย์ เป็นเจ้าภาพ การจัดแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert ในครั้งนี้ ซึ่งหาดทิพย์มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ 8 ตัวแทนเยาวชนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกจากวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงดนตรีกับศิลปินวาทยกร และคีตกวีระดับโลกชาวเนเธอแลนด์ Maestro Johan de Meij โดยจะบรรเลงดนตรีร่วมกับวง  Feroci  Philharmonic  Winds  คณะดุริ ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งหาดทิพย์เชื่อมั่นว่า การแสดงดนตรีในครั้งนี้ น้องๆทั้งหมด จะได้เรียนรู้ดนตรี จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะดุริยางคศาสตร์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกฝนร่วมกันกับนักดนตรีมืออาชีพ นักดนตรีรับเชิญ วาทยกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก

       ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โค้ก – หาดทิพย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา รวมทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เยาวชนในภาคใต้ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert