ทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จ.สงขลา


ทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จ.สงขลา

               ช่วงบ่ายวันที่ 2 พ.ย.60 ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือโทชุมศักดิ์  นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ถวายพระพระโสภณวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

                ผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เป็น ผ้าพระกฐินที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้ากฐินให้  ทัพเรือภาคที่ 2 นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจ  ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณวัดโพธิ์ปฐมาวาส   พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

                สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อนำไปบูรณะพระอาราม จำนวน 1,100,859 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดร้อยห้าสิบเก้าบาท) และมีประชาชนมาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก ประเพณีทอดผ้าพระกฐินถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  โดยพระภิกษุสงฆ์จะได้รับอานิสงค์ตามพระบรมราชานุญาต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จ.สงขลา