ประจวบฯ ผู้ปกครองร้องศูนย์ข่าว พบนม ร.ร.ผิดปกติ

เมื่อ: อังคาร, ต.ค., 2017

ประจวบฯ ผู้ปกครองร้องศูนย์ข่าว พบนม ร.ร.ผิดปกติ


                30 ต.ค 60 ผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำลบห้วยยาง จังหวัดประจวบฯ หอบนมโรงเรียนที่ได้รับจากโรงเรียนหลังปิดเทอม ให้สื่อช่วยนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบ หลังพบว่าบุตรของตนดื่มนมจากกล่องแล้วรู้สึกนมเป็นก้อนเหมือนวุ้น ซึ่งมีความผิดปกติต่างจากนมกล่องทั่วไป จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของนม ที่แจกให้เด็กนักเรียนนำกลับไปดื่มที่บ้านมีความผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
               ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้นำนมโรงเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ส่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต่อ พบว่าเป็นนมโรงเรียนตามที่ติดสลากไว้ที่กล่อง   ด้านข้างกล่องพิมพ์ผลิตโดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เลขที่    119 หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้านบนของกล่องบอกวันหมดอายุ 28/04/18 หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบโดยเทนมดังกล่าวลงภาชนะจะเห็นว่ามีการจับตัวเป็นก้อน ไม่เป็นเนื้อเดียวกันตามที่ปรากฏ ซึ่งจะเห็นได้ว่านมที่นำมาแจกให้เด็กนักเรียนนำกลับไปดื่มที่บ้านหลังปิดเทอมนั้นไม่มีคุณภาพต่อการบริโภคจริง แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงทำให้นมโรงเรียนเสียทั้งกล่อง โดยทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯจะดำเนินการตามขั้นตอนในกรณีที่พบปัญหาโดยการเก็บข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และแจ้งไปยังสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลห้วยยาง จังหวัดประจวบฯ รับทราบเพื่อเรียกเก็บนมโรงเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว


                หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังสนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ให้เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

ภาพ/ข่าว โดย นครินทร์ เถาว์แก้ว /ผู้สื่อข่าว จ.ประจวบ ฯ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประจวบฯ ผู้ปกครองร้องศูนย์ข่าว พบนม ร.ร.ผิดปกติ