สงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก่อนแสงแรกของวันรุ่งขึ้น


สงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก่อนแสงแรกของวันรุ่งขึ้น

            เวลา 23.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์  ณ พระจิตกาธาน ที่ได้จัดสร้างเตรียมไว้ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง สนามสระบัว แหลมสมิหลาสงขลา  โดยพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   นำช่อดอกไม้จันทน์จากพานไปต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียง และนำไปวางในพระจิตกาธาน เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือ ไปวางในพระจิตกาธานจนหมด เพื่อประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ 

                     ในขณะที่ประชาชนยังคงทยอยถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทางจังวหวัดสงขลา ได้เปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ไปจนกระทั่งก่อนแสงแรกของวันที่ 27  ตุลาคม 2560  โดยในภาพรวมทั้งจังหวัดสงขลา มีประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์   จำนวนกว่า 400,000  คน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก่อนแสงแรกของวันรุ่งขึ้น