ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์


ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

           เมื่อวานนี้ วันที่ 26 ต.ค.60   จังหวัดประจวบฯ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร และนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังพลจิตอาสาของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 5,678 คน รวมพลที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้กำลังใจพร้อมรับทราบแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานก่อนออกเดินทางตรงไปยังวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์   ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจิตอาสาในชุดนี้ประกอบด้วยจิตอาสาทั้ง 8 ด้านได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานแพทย์ งานดอกไม้จันทน์ งานบริการ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร


           ต่อมาเวลา 09.00 น.ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งบรรยากาศภายในงานในช่วงเช้าโดยรวมมีประชาชนทยอยเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก    หลังจากนั้นเวลา 15.00 น.   หยุดพักพิธีการถวายดอกไม้จันท์  เพื่อให้ประชาชนในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมใด้พักผ่อและเข้าชมการแสดงนิทรรศการ” ธ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ซึ่งได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมมนาถบพิตร 

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์