“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี” จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลุยปักษ์ใต้ จัดโรดโชว์


“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี” จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลุยปักษ์ใต้ จัดโรดโชว์

 

            ต่อยอดจาก “โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน” เชิญตัวแทนคุณครูจากภาคใต้ ร่วมกิจกรรมสัมมนาและอบรมภาคปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมการอ่าน ก่อนเปิดโอกาสให้คุณครูส่งผลงานนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560     ร่วมเป็นกลไกส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

            สงขลา – วันนี้ (22 ต.ค. 2560) เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จัดกิจกรรมโรดโชว์ “โครงการ เดอะ พิซซ่า     คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560”  ประจำภาคใต้        โดยความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ในการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กไทยอย่างยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คุณกิตติชาญ      คงแป้น ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย คุณชัยวิทย์ ตันสุขโกศล ตัวแทน Franchisee เดอะ พิซซ่า คอมปะนี หาดใหญ่ ร่วมงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่             การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายเพิ่มเติม โดย คุณศกุนตลา สุขสมัย ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน      ปีที่ 15 ในหัวข้อ “ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านเป็นได้ไม่ยากอย่างที่คิด” และ “เคล็ดไม่ลับกับการสร้าง             ยุวบรรณารักษ์” พร้อมการเวิร์คช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นการอ่าน กับตัวแทนคุณครูระดับประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน จำนวน 40 คน จากโรงเรียนในภาคใต้ ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล หาดใหญ่   จ.สงขลา

          คุณกิตติชาญ คงแป้น ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดอะ พิซซ่า คอมปะนี  กล่าวว่า “โครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560” เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคุณครู เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน และเด็กนักเรียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี โดย“กิจกรรมหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย การโรดโชว์ไปยัง 4 ภูมิภาค รวมทั้งภาคใต้ ที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมกับตัวแทนคุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน ที่มาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15 และมีการกระตุ้นการอ่านหนังสือได้มากที่สุด จำนวน 200 โรงเรียน โดยกิจกรรมภายในการโรดโชว์จะจัดขึ้นในหัวข้อ “กิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นเด็กไทยรักการอ่าน” ประกอบด้วย การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา และเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการกระตุ้นให้เด็กไทยอ่านหนังสือ  เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะและความรู้ โดยสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในกระบวนการกระตุ้นการอ่านหนังสือ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            “หลังจากนั้น คุณครูที่ผ่านการอบรม จะดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อยกย่องเชิดชูครูที่เป็นครูต้นแบบ ให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ครูท่านอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป” คุณกิตติชาญ กล่าว  

            อนึ่ง “โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560” จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นแล้ว 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 ตุลาคม ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ ในวันที่   20 ตุลาคม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายที่ ภาคใต้ ในวันที่ 22 ตุลาคม ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.1112.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/The Pizza Company 1112 Lovers หรือโทร.1112

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี” จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลุยปักษ์ใต้ จัดโรดโชว์