มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์


มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์

         วันนี้(21 ต.ค.60) มณฑลทหารบกที่ 42 และหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจ จัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อม ณ พระเมรุมาศจำลอง      ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง       พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร แสดงถึงพลังแห่งคุณค่าของความรักความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

          สำหรับโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจรอบบริเวณ พระเมรุมาศจำลอง ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทหารในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร   ประชาชน จากหลากหลายสาขา วิชาชีพ ณ พระเมรุมาศจำลอง  แหลมสมิหลาสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ให้มีความสะอาด ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์