แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และประชาชนร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อ: จันทร์, ต.ค., 2017

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และประชาชนร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

              วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

             สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า  สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 ตลอด           รัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดินแดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่ง               อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

 

            ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา ต่างพร้อมใจกันประดิษฐ์พวงมาลาเพื่อมาร่วมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “พระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดพวงมาลาที่นำมาวางถวายสักการะ โดย รางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ยะลา และรางวัลชนะเลิศ ประเภทความสวยงามเป็นของ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และประชาชนร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช