ชุมพร จัดโครงการ Football Academy By C Licence


ชุมพร จัดโครงการ Football Academy By C Licence

          วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของโครงการ Football Academy By C Licence ได้มอบให้ นายชัยสิทธิ์  พานพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเปิดสอนฟุตบอล โดยโค้ชฟุตบอลระดับ ซีไลเซ่น มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือนเศษแล้ว และเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี โดยมีกิจกรรมการสอนฟุตบอลในทุกๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจมีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกวิธีทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

           ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน และคุณเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง บุคลากรอันทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้านกีฬาฟุตบอลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกกีฬาฟุตบอลในโครงการนี้ พร้อมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์ได้เล็งเห็นว่าผู้ใหญ่ในวงการกีฬาฟุตบอลระดับประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการสอนกีฬาฟุตบอลผ่านโค้ชฟุตบอลที่มีใบรับรองการเป็นโค้ชจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จะส่งผลให้ เป้าหมาย : ฟุตบอลไทยไปบอลโลก : ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลประสานความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อนำพานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุ 9 – 13 ปี ให้ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี และนำพาฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลกด้วยความสำเร็จตามที่หวังในอนาคตอันใกล้

 

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ชุมพร จัดโครงการ Football Academy By C Licence