รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาสามัญและน้ำดื่ม 100ชุด แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เมื่อ: จันทร์, ต.ค., 2017

 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาสามัญและน้ำดื่ม 100ชุด แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาสามัญและน้ำดื่ม 100ชุด แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายกอบต.ปากน้ำ นาย อรุณ เอ็นดู และ สมาชิกสภาฯ ร่วมรับมอบ ณ อบต.ปากน้ำ และ ลงพื้นที่ เยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หลังน้ำลด ที่ หมู่5 บ้านท่ายาง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล หมู่บ้านท่ายาง มีประมาณ100ครัวเรือน โรงพยาบาลฯ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวสตูล และ ทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาสามัญและน้ำดื่ม 100ชุด แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล