สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี


สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี

               วันนี้ (19 ก.ย.60) ที่ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณีทำบุญ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของลูกหลานที่มีต่อบรรพชน เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประเพณีทำบุญเดือนสิบ จะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ครั้งหนึ่ง หรือเรียกว่า รับตายาย และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 อีกหนึ่งครั้ง หรือเรียกว่า ส่งตายาย

 

                ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวว่า ประเพณีบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญที่ชาวใต้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญเดือนสิบเป็นการแสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบุรพชน อันเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งของชาวใต้ ผู้ที่จากภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นจะกลับสู่คืนถิ่นใต้บ้านเกิดเมืองนอน การตระเตรียมข้าวของเพื่อทำบุญ และการจัดหมฺรับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนม 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา     ขนมกง ขนมดีซำ ขนมบ้า ในบางท้องถิ่นจะทำต้มสามมุมและแกงสมรมการจัดหมฺรับและตกแต่งให้สวยงาม
       


           กิจกรรมภายในงาน มีการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนสิบการแห่หมฺรับ โดยจัดเป็นขบวนแห่จากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา สู่วัดแหลมพ้อ มีการแทงต้ม การทำแกงสมรม นอกจากนี้ มีการสาธิตการจัดหมฺรับ การทำขนมเดือนสิบ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้คือ การรำมโนราห์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกรักวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ และให้ประชาชน เยาวชนทั่วไปมีโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี