พิธีมอบเกียรติบัตรโรงครัว โรงอาหารมาตรฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล


พิธีมอบเกียรติบัตรโรงครัว โรงอาหารมาตรฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล

         24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงครัว โรงอาหารมาตรฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล ตามโครงการโรงครัว โรงอาหารมาตรฐาน โดยมีโรงอาหารและโรงครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 49 แห่ง ประกอบด้วย โรงอาหารในโรงเรียน จำนวน 33 แห่ง โรงครัวในสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง และโรงครัวในโรงพยาบาล จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 


1. โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา 
2. โรงเรียนกิตติวิทย์ 
3. โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 
4. โรงเรียนชาตรีวิทยา 
5. โรงเรียนเทพอำนวย 
6. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ได้รับ 2 ประเภท โรงครัว / แผงจำหน่ายอาหาร
7. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 
8. โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 
9. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 
10. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 

11. โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 

12. โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 
13. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล / ประถม-มัธยม
14. โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ได้รับ 2 ประเภทแผนกอนุบาล / ประถม-มัธยม 
15. โรงเรียนพลวิทยา 
16. โรงเรียนพัฒนศึกษา 17.โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
18. โรงเรียนวรพัฒน์ 
19. โรงเรียนวิริยะเธียร 
20. โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
21. โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 
22. โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับ 2 ประเภท แผนกอนุบาล /แผนกประถม
23. โรงเรียนแสงทองวิทยา 
24. โรงเรียนโสตศึกษา 
25. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ได้รับ 2 ประเภทแผนกอนุบาล /แผนกประถม
26. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ได้รับ 2 ประเภท โรงครัว / โรงเรือนอาหาร 
27. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
28. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
29. อนุบาลนครหาดใหญ่ 
30. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 
31. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
32. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 
33. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
34. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 
35. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
36. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ 
37. โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
38. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
39. โรงพยาบาลศิครินทร์ 
40. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
41. โรงพยาบาลหาดใหญ่

นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการด้านอาหาร ที่ได้ปรับปรุงสุขลักษณะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) อีกจำนวน 24 ร้าน ดังนี้

1.ร้าน VANA CAFE
2. ร้านทองทะเลซีฟู้ดส์ 
3. ห้องอาหารแกรนด์พิงค์
4. ร้านลูกชิ้นแมนเอ (ห้างสรรพสินค้าโอเดียนฯ)
5. ก๊วยเตี๋ยวสองพี่น้อง 
6. ร้าน Relex 
7. บ้านก้ามปูหาดใหญ่ 
8. ร้าน Wine Village 
9. ร้านตำรับมุสลิม 
10. ร้านง๊วนสะเต๊ะ
11. ร้านอะยัมบัง
12. ร้านโออิชา 
13. ร้าน Southern Coffee 
14. ร้านำเฮง สาขา
15. ศูนย์อาหารชั้น 4 ห้างสรรสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
16. ศูนย์อาหารชั้น G ห้างสรรสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
17. ร้านไก่ย่างน้ำน้อย
18. Santafe Steak 
19. แผงลอยตลาดนัดกรีนเวย์ 
20. ข้าวหมูแดงจิระเพชร 
21. ก๋วยเตี๋ยวต้นม่วง 
22. ไก่ทอดซอสเกาหลี (ชิคคาโกะ)
23. ก๊วยเตี๋ยวปลาแป๊ะตี๋
24. La Pause Café 
25. ร้านตั้งต้น 
26. ร้านถึงพริกถึงขิง
27. ร้านระฟ้า

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงครัว โรงอาหารมาตรฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล