สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมหกรรมดนตรีสื่อสารสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เมื่อ: พฤหัส, ส.ค., 2017

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมหกรรมดนตรีสื่อสารสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานมหกรรม ดนตรีสื่อสารสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พลตรี นิพนธ์  รองสวัสดิ์  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน  และมีนางทัศนีย์  ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวรายงาน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับมีเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกว่า 1,000  คน

          นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้รับมอบหมายภารกิจจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งสะท้อนความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้ง สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่ (Social Media)ในรูปแบบต่างๆ

          สำหรับการจัดงาน มหกรรมดนตรีสื่อสารสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ดำเนินการขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป นำกิจกรรมด้านดนตรีมาเป็นทางเลือกในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา  ศิลปินวงแฮมเมอร์ กิจกรรมชวนคิดชวนคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ดนตรีสร้างสันติสุข โดยศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี พร้อมทั้งได้ขยายผลการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ผ่านการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 95.0 MHz.ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook Live เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมหกรรมดนตรีสื่อสารสร้างสันติสุขชายแดนใต้