มรส.ร่วมบันทึกเทปวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ: ศุกร์, ส.ค., 2017

มรส.ร่วมบันทึกเทปวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

       คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560 และร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรส.ร่วมบันทึกเทปวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9