จังหวัดยะลาจัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560

เมื่อ: ศุกร์, ส.ค., 2017

จังหวัดยะลาจัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา                นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายโชคดี  วิรุณกาณจน์ เกษตรจังหวัดยะลา     นางสาวลิปิการ์  กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี 2560”  โดยมีหน่วยงานในจังหวัดยะลา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาได้ริเริ่มการจัดมหกรรมผลไม้ครั้งแรก             ในปี พ. ศ. 2550 โดยใช้ชื่องานว่า งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี 2560 และจัดติดต่อกันมา            ทุกปี จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขยายโครงการพระราชดำริของจังหวัดยะลา สร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์แก่ทุกส่วนราชการ สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับราคาผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้ง การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา

           นายโชคดี  วิรุณกาณจน์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมหลักๆภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ otop การประกวดขบวนแห่ผลไม้ ประกวดธิดาชาวสวน ประกวดผลไม้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ประกวดสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ แพะ ไก่พื้นเมือง การแข่งขันศึกจ้าวเวหา  (ลิงขึ้นมะพร้าว) การแข่งขันแพะเจ้าลมกรด แข่งขันกรีดยางและลับมีดกรีดยาง แข่งขันกินผลไม้ จัดกระเช้าผลไม้ นิทรรศการมีชีวิต และการบริการทางด้านวิชาการ การเกษตร นอกจากนี้ยังมี ซุ้มผลไม้กินฟรี การแข่งขันนกกรงหัวจุก ถนนสายวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิง ณ เวทีกลางในภาคกลางคืนด้วย โดย “งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี 2560” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดยะลาจัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560