กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: เสาร์, ส.ค., 2017

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ (สนามบินบ้านทอน)  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เกื้อกูล  อินนาจักร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยราชการ และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของดังกล่าว

     สำหรับ สำหรับโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน เป็นความร่วมมือของ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เปิดศูนย์ รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

     จากการ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก และเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 290,320บาท โดยได้ลำเลียงสิ่งของดังกล่าวขึ้น ท่าอากาศยาน C –130 ไปยังจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มมวลชนจากองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทาง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้