มรส. จับมือ ๓ ประเทศ อาเซียนจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


มรส. จับมือ ๓ ประเทศ อาเซียนจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จับมือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ๓ ประเทศอาเซียน พม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

      ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสังคีตศิลป์สโมสรเพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้นำชุดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน มาแสดงในงานครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย

      ด้านนายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน อาทิเช่น โขนหุ่น เรื่อง พระพิฆเนศปราบมาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , มโนราห์-ศรีศิลป์ถิ่นใต้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , Panji Femi rang จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , Zawgyi Puppet Dance จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า , ลิเกฮูลู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , การแสดงดนตรี จากสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมไปถึงการแสดงทอล์คโชว์หนังตะลุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ได้รับการสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

      สำหรับงานครบรอบ ๑๐๒ ปี สุราษฎร์ธานี นามพระราชทานเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของนามเมืองคนดีสุราษฎร์ธานี” 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรส. จับมือ ๓ ประเทศ อาเซียนจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี