ทน.หาดใหญ่ จัดโครงการ “เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง”

เมื่อ: อังคาร, ส.ค., 2017

ทน.หาดใหญ่ จัดโครงการ “เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง”

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง” ประจำปี 2560 “การสร้างจิตสำนึก โตไปไม่โกงและกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างไรพร้อมด้วยนายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายธนวรรธ ยิ่งเฮง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อสร้างรากฐานสำคัญให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมโตไปไม่โกงให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทน.หาดใหญ่ จัดโครงการ “เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง”